Szukaj

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Duszniki-Zdrój, jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „ Bezpiecznie do celu- zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój”

Umowa o dofinasowanie POIS.03.01.00-00-0217/22-00

Informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożlwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości  można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi: 

  1. Adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl

System zgłoszeń:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (mfipr.gov.pl)

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content