Szukaj

Cyfrowa Gmina

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 370/1/2021 z dnia 10 stycznia 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-0.

Realizacja projektu ma na celu wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Dusznikach- Zdroju, a także na zwiększeniu cyberbezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania gmina planuje wykonać analizę stanu cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu sieciowego, komputerowego i oprogramowania, aby zrealizować ww. cele.

Wartość projektu: 128 283,11 zł
Dofinansowanie: 128 283,11 zł

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content