Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II etap

Szanowni Państwo !

W związku z trwającymi pracami nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Podgórza i Zieleńca, Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój zaprasza Państwa do uczestnictwa w pracach projektowych nad tworzonym dokumentem.

W celu przygotowania materiałów na potrzeby procedury planistycznej bardzo prosimy o odpowiedź na poniższe pytania. Wiedza na temat Państwa opinii i potrzeb dotyczących funkcjonowania obszaru objętego planem pozwoli projektantom planu na przygotowanie optymalnych propozycji rozwiązań. Wnioski z prowadzonych badań będą przedstawiane na organizowanych w mieście spotkaniach konsultacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoją opinią !

Celem projektu jest aktywne włączanie mieszkańców w proces planowania oraz kształtowanie przestrzeni z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Takie podejście umożliwia uwzględnienie potrzeb równych grup społecznych i prowadzi do dojrzałego i sprawnego budowania polityki przestrzennej w gminie.

Gmina Duszniki-Zdrój otrzymała na ten cel wsparcie finansowe w wysokości 35 366,70 zł, które zostanie przeznaczone na rzecz przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach I etapu procesu opracowywania dokumentacji w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Podgórze i Zieleniec.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Przewiń do góry Skip to content