Szukaj

RDPS.10.02.01-02-0076/21

Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0076/21

Tytuł projektu: Miejski Zespół Szkół w Dusznikach-Zdroju Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi, Oddziałami Integracyjnymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny inwestuje w kompetencje kluczowe uczniów

Nr konkursu: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21

Oś Priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej -nabór horyzontalny?

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content