Szukaj

Elektroniczny System Informacji Turystycznej

Mikroprojekt „Elektroniczny System Informacji Turystycznej”
nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001686 

W ramach projektu zakupiono 4 ekrany LED, które umieszczono w czterech najbardziej uczęszczanych miejscach, na których wyświetlane są aktualne informacje dotyczące atrakcji turystycznych oraz imprez organizowanych zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej. Informacje wyświetlane są w dwóch językach polskim i czeskim. Przyczynkiem do powstania projektu był brak spójnego systemu przepływu informacji o atrakcjach turystycznych pogranicza polsko-czeskiego. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy oraz turyści mają możliwość do bezpośredniego i szybkiego dostępu o harmonogramu wydarzeń kulturalnych i sportowych . Dzięki wyświetlaniu informacji w dwóch językach informacje trafiają w zrozumiały sposób do mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego.


Partnerem wiodącym jest Gmina Duszniki-Zdrój, a partnerem projektu jest Deštné v Orlických horách
Całkowita wartość projektu to 26 271,60 Euro
Wartość dofinansowania z EFRR: 22 330,86 Euro
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content