Elektroniczny system informacji turystycznej

Elektroniczny system informacji turystycznej

Zadaniem projektu jest umieszczanie na terenie gminy Duszniki-Zdrój 4 ekranów LED służących  do promowania atrakcji turystycznych pogranicza polsko-czeskiego  oraz imprez organizowanych na terenie pogranicza poprzez wyświetlanie informacji.

Działanie projektu:
Zakup i montaż 4 ekranów LED w miejscach licznie odwiedzanych przez turystów – przy przystanku autobusowym, przy torze wrotkarskim, przy wejściu do Parku Zdrojowego oraz przy Parkingu Głównym na ul. Zieleniec. 

Partner wiodący: Gmina Duszniki-Zdrój
Partner: Destne v Orlickich Horach

Nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001686 realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020-  oś priorytetowa 2.
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 26 271,60 EUR
Środki z EFRR: 22330,86 EUR

Planowany termin realizacji: 30 czerwca 2019 r.

Nr rejestrowy projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001686

 

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój