Szukaj

2024-01-30

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podanie wysokości dotacji na dofinansowanie

Zarządzenie Nr 20 /2024 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2024 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podanie wysokości dotacji na dofinansowanie Read More »

Bezpiecznie do celu

Gmina Duszniki-Zdrój otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Bezpiecznie do celu- zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój” w ramach konkursu nr POIŚ.3.1.1/1/22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”.  W ramach projektu powstaną wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Zdrojowej, Bohaterów Getta oraz

Bezpiecznie do celu Read More »

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Gmina Duszniki-Zdrój, jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „ Bezpiecznie do celu- zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miejskiej

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content