Szukaj

CP

Raport: liczba złożonych wniosków

W Urzędzie Miejskim  w Dusznikach-Zdroju  funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny mający na celu pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków z programu „Czyste Powietrze”. Znajduje się on na 1 piętrze pokój nr 12. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  a Gminą Miejską Duszniki-Zdrój. W punkcie można uzyskać informacje o zasadach programu „Czyste Powietrze”, wsparcie w zakresie przygotowania […]

Raport: liczba złożonych wniosków Read More »

Nowe warunki programu Czyste Powietrze

Wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziło zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu. Jednocześnie i przede wszystkim promowana jest kompleksowa termomodernizacja, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw beneficjentów. Zgodnie z zasadą, że efektywne energetycznie domy to

Nowe warunki programu Czyste Powietrze Read More »

Dofinansowanie do wymiany „kopciuchów”

Program Czyste Powietrze Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.  Program skierowany jest do

Dofinansowanie do wymiany „kopciuchów” Read More »

Program Moje Ciepło i Mój Prąd

Moje Ciepło  Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.  Kto może być wnioskodawcą? 1. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego; 3. Wnioskodawca musi być

Program Moje Ciepło i Mój Prąd Read More »

Ruszył program Ciepłe Mieszkanie

W lipcu 2022 ogłoszony został program „Ciepłe Mieszkanie” dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła

Ruszył program Ciepłe Mieszkanie Read More »

Program Czyste Powietrze – spotkanie

Zapraszamy na spotkanie z pracownikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odnośnie programu „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Spotkanie odbędzie się 17 marca br. o godzinie 15:30 w sali nr 17 w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju.Broszura dotycząca programu: pobierz PDF

Program Czyste Powietrze – spotkanie Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content