Szukaj

maj 2022

Wyniki konkursu dla NGO – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2022 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. […]

Wyniki konkursu dla NGO – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki Read More »

Nowy wzór wniosku o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RzeczypospolitejPolskiej w związku z działaniami wojennymi od dnia 30 kwietnia obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne. Wynika to z wydłużenia okresu

Nowy wzór wniosku o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content