marzec 2021

Konkurs fotograficzny – współpraca transgraniczna

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis realizuje projekt  pn. „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis”  nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557. Celem projektu jest promocja działalności transgranicznej Euroregionu Glacensis oraz współpracy partnerskiej. Dzięki promocji dobrych praktyk oraz optymalnych działań na rzecz rozwoju pogranicza przyczynimy się do zwiększenia poczucia przynależności mieszkańców z pograniczem polsko-czeskim. Zaprezentujemy społeczności EG, modelowe przykłady współpracy na polsko-czeskim pograniczu. …

Konkurs fotograficzny – współpraca transgraniczna Read More »

Wyniki konkursu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze”

W ramach realizacji projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”  dla naboru prowadzonego dla Gminy Duszniki-Zdrój dofinansowanie otrzymuje łącznie 47 grantów na łączną kwotę 494 488,10 zł W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty …

Wyniki konkursu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” Read More »

Rozstrzygnięcie konkursów dla organizacji pozarządowych 2021

Dnia 22 marca 2021 r. Burmistrz Miasta Duszniki – Zdrój wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta  Duszniki-Zdrój w roku 2021 w zakresie: polityki społecznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa …

Rozstrzygnięcie konkursów dla organizacji pozarządowych 2021 Read More »

Deklaracja dostępności Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój

Urząd Miejski Duszniki-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój. Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19 Status pod względem zgodności z ustawą …

Deklaracja dostępności Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój Read More »

Pytania podczas Spisu Powszechnego

Informujemy, że na stronie spisowej opublikowana została treść pytań, które będą zawarte w formularzu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcam do zapoznania się z nimi pod adresem https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.

e-Urząd Skarbowy – ułatwienia w rozliczaniu

E-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7. Obecnie dostępne w e-Urzędzie Skarbowym:– „Twój e-PIT”– wykaz mandatów karnych– numer mikrorachunku podatkowego,– e- mikrofirma (narzędzie do generowania i wysyłania JPK) „Twój e-PIT” to przygotowane przez urząd skarbowy Twoje roczne rozliczenie. Jak skorzystać z usługi: Zaloguj się do e-Urzędu …

e-Urząd Skarbowy – ułatwienia w rozliczaniu Read More »

Narodowy Spis Powszechny 2021

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Kiedy można się spisać:Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku Jak można się spisać?Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego …

Narodowy Spis Powszechny 2021 Read More »

Scroll to Top
Przewiń do góry
Skip to content