Szukaj

marzec 2021

Konkurs fotograficzny – współpraca transgraniczna

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis realizuje projekt  pn. „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis”  nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557. Celem projektu jest promocja działalności transgranicznej Euroregionu Glacensis oraz współpracy partnerskiej. Dzięki promocji dobrych praktyk oraz optymalnych działań na rzecz rozwoju pogranicza przyczynimy się do zwiększenia poczucia przynależności mieszkańców z pograniczem polsko-czeskim. Zaprezentujemy społeczności EG, modelowe przykłady współpracy na polsko-czeskim pograniczu. […]

Konkurs fotograficzny – współpraca transgraniczna Read More »

Wyniki konkursu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze”

W ramach realizacji projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”  dla naboru prowadzonego dla Gminy Duszniki-Zdrój dofinansowanie otrzymuje łącznie 47 grantów na łączną kwotę 494 488,10 zł W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty

Wyniki konkursu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” Read More »

Rozstrzygnięcie konkursów dla organizacji pozarządowych 2021

Dnia 22 marca 2021 r. Burmistrz Miasta Duszniki – Zdrój wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta  Duszniki-Zdrój w roku 2021 w zakresie: polityki społecznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

Rozstrzygnięcie konkursów dla organizacji pozarządowych 2021 Read More »

Deklaracja dostępności Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój

Informacje ogólne Urząd Miejski Duszniki-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna strona miasta Duszniki-Zdrój. Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19 Status

Deklaracja dostępności Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój Read More »

e-Urząd Skarbowy – ułatwienia w rozliczaniu

E-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7. Obecnie dostępne w e-Urzędzie Skarbowym:– „Twój e-PIT”– wykaz mandatów karnych– numer mikrorachunku podatkowego,– e- mikrofirma (narzędzie do generowania i wysyłania JPK) „Twój e-PIT” to przygotowane przez urząd skarbowy Twoje roczne rozliczenie. Jak skorzystać z usługi: Zaloguj się do e-Urzędu

e-Urząd Skarbowy – ułatwienia w rozliczaniu Read More »

Narodowy Spis Powszechny 2021

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Kiedy można się spisać:Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku Jak można się spisać?Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego

Narodowy Spis Powszechny 2021 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content