Szukaj

Rozstrzygnięcie konkursów dla organizacji pozarządowych 2021

Dnia 22 marca 2021 r. Burmistrz Miasta Duszniki – Zdrój wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta  Duszniki-Zdrój w roku 2021 w zakresie: polityki społecznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

W w/w konkursach 11 organizacji pozarządowych złożyło 15 ofert na realizację zadań na terenie gminy Duszniki – Zdrój. Dofinansowanie zostało przyznane wszystkim organizacjom biorącym udział w konkursach. Łączna kwota dofinansowania wynosi 161 900 zł.  

Zarządzenie dotyczące rozstrzygnięcia dostępne jest TUTAJ

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content