Szukaj

wrzesień 2023

Pełniący funkcję Burmistrza Miasta

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z dniem 27 września 2023 r. wyznaczył Pana Grzegorza Junga do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza. Pełniący funkcję Burmistrza Miasta został powołany w wyniku zrzeczenia się mandatu Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój przez Piotra Lewandowskiego. – Burmistrz przyjmuje interesantów […]

Pełniący funkcję Burmistrza Miasta Read More »

Konsultacje społeczne projektu uchwały – program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 113/2023Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrójz dnia 12 września 2023 w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Konsultacje społeczne projektu uchwały – program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content