Szukaj

Raport jakości powietrza

Raport jakości powietrza – odczyt półroczny z 23 czujników jakości powietrza zainstalowanych w 5 gminach należących do LGD, w tym czujników zamontowanych w naszym mieście. Raport sporządzony i opublikowany w ramach projektu współpracy „SMOG-zło”, realizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania i Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnych w kwestiach kryzysu klimatycznego, w tym zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego między innymi spalaniem materiałów niskiej jakości w piecach i nadużywania emisyjnego transportu oraz wpływu tych zachowań na zdrowie człowieka. Dofinansowanie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachęcamy do lektury szczegółowych odczytów zamieszczonych pod tym linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1YCWtq6ysiatFJOx8eanJ_tLM3AcuUD63

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content