Szukaj

luty 2023

Wolne stanowiska pracy – ds. inwestycji oraz pracownik gospodarczy

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami Inspektor ds. inwestycji – wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie powierzonych zadań,doświadczenie zawodowe minimum 3 lata przy wykształceniu wyższym, 5 lat przy wykształcaniu średnim. Szczegóły: https://bip.duszniki.pl/dokument,iddok,9316,idmp,52,r,r Pracownik gospodarczy. Szczegóły: https://bip.duszniki.pl/dokument,iddok,9317,idmp,52,r,r

Wolne stanowiska pracy – ds. inwestycji oraz pracownik gospodarczy Read More »

Ciepłe mieszkanie – złóż wniosek o dofinansowanie

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój zachęca mieszkańców do skorzystania z dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”. W ramach dofinansowania można wykonać: Poziomy dofinansowań: Złóż wniosek o dofinansowanie: Ciągły nabór wniosków rozpoczyna się w środę, 1 marca 2023 roku.Wniosek można złożyć na 3 sposoby: Wszelkich informacji i porad w Urzędzie Miejskim

Ciepłe mieszkanie – złóż wniosek o dofinansowanie Read More »

2023: Otwarty konkurs dla NGO – polityk społeczna

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327  z póź. zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/340/22 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

2023: Otwarty konkurs dla NGO – polityk społeczna Read More »

2023: Otwarty konkurs dla NGO – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327  z póź. zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/340/22 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

2023: Otwarty konkurs dla NGO – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Read More »

Raport: liczba złożonych wniosków

W Urzędzie Miejskim  w Dusznikach-Zdroju  funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny mający na celu pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków z programu „Czyste Powietrze”. Znajduje się on na 1 piętrze pokój nr 12. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  a Gminą Miejską Duszniki-Zdrój. W punkcie można uzyskać informacje o zasadach programu „Czyste Powietrze”, wsparcie w zakresie przygotowania

Raport: liczba złożonych wniosków Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content