Szukaj

Raport: liczba złożonych wniosków

W Urzędzie Miejskim  w Dusznikach-Zdroju  funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny mający na celu pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków z programu „Czyste Powietrze”. Znajduje się on na 1 piętrze pokój nr 12.

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  a Gminą Miejską Duszniki-Zdrój.

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach programu „Czyste Powietrze”, wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o  poziom podstawowy, podwyższony i najwyższy w ramach programu, a także uzyskać pomoc przy rozliczeniu dofinansowania.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest każdy  poniedziałek i wtorek w godzinach 730-1530. Zainteresowane osoby mogą kontaktować się z tutejszym punktem pod numerem telefonu 74 8697681, bądź mailowo: cp@duszniki.pl

Właściciele budynków, którzy kwalifikują się do poziomu podwyższonego i najwyższego dofinansowania przed sporządzeniem wniosku o dotację pobierają zaświadczenie potwierdzające przeciętny, średni dochód na osobę w ich gospodarstwie  domowym. Dla osób (właścicieli budynków), którzy są mieszkańcami gminy Duszniki-Zdrój właściwym do wydania tego zaświadczenia jest Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój, który do potwierdzania dochodów wyznaczył Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach-Zdroju ul. Słowackiego 16.

Skorzystaj z pomocy jaką oferuje Program Czyste Powietrze.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 28
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:19
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 151.092,14 zł
Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content