Raport: liczba złożonych wniosków

W Urzędzie Miejskim  w Dusznikach-Zdroju  funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny mający na celu pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków z programu „Czyste Powietrze”. Znajduje się on na 1 piętrze pokój nr 12. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  a Gminą Miejską Duszniki-Zdrój. W punkcie można uzyskać informacje o zasadach programu „Czyste Powietrze”, wsparcie w zakresie przygotowania […]

Raport: liczba złożonych wniosków Read More »