Szukaj

październik 2022

Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych obradowali w Uniejowie

Dnia 6 października 2022 r. przedstawiciele gmin uzdrowiskowych spotkali się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków SGU RP.   Jednym z głównych punktów obrad było sprawozdanie z działalności SGU RP, przyjęcie zmian w składzie zarządu stowarzyszenia oraz uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej. Skład zarządu został uzupełniony o Pana Mateusza Jellina, burmistrza Polanicy-Zdroju. Do Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia wybrany

Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych obradowali w Uniejowie Read More »

Budżet obywatelski 2023 – zgłoszone projekty

Znamy już wszystkie zgłoszone projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Duszniki-Zdrój na 2023 rok. Informujemy, że głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 24.10 – 10.11.2022 roku. L.P. TYTUŁ ZADANIA WARTOŚĆ WNIOSKU [ZŁ] OPIS ZADANIA LOKALIZACJA 1 Kąciki sensoryczno-relaksacyjne w każdej przedszkolnej/żłobkowej sali 30.000,00 W ramach projektu w każdej z sal Przedszkola Publicznego oraz Żłobka Publicznego

Budżet obywatelski 2023 – zgłoszone projekty Read More »

Dofinansowanie do wymiany „kopciuchów”

Program Czyste Powietrze Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.  Program skierowany jest do

Dofinansowanie do wymiany „kopciuchów” Read More »

Program Moje Ciepło i Mój Prąd

Moje Ciepło  Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.  Kto może być wnioskodawcą? 1. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego; 3. Wnioskodawca musi być

Program Moje Ciepło i Mój Prąd Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content