Szukaj

Węgiel z rządowej dystrybucji – złóż informację

W związku z procedowaniem ustawy, która ma umożliwić nabycie węgla przez mieszkańców, z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.22 r., prowadzimy WSTĘPNE rozeznanie ilości zapotrzebowania węgla dla mieszkańców naszej gminy.

W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla o złożenie informacji o zapotrzebowaniu na węgiel.

Informacje można składać:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego (Rynek 6, Duszniki-Zdrój) – sekretariat I piętro
  • lub mailowo (sekretariat@duszniki.pl) informacji nt. zapotrzebowania na paliwo stałe.

Termin złożenia informacji przez Gminę, Wojewoda wyznaczył na dzień 25.10.2022 r. W związku z powyższym prosimy Państwa o złożenie informacji w nieprzekraczalnym terminie do 25.10.2022 r. do godz. 12.00.

Złożenie karty informacyjnej, nie jest tożsame ze złożeniem wniosku o zakup paliw stałych z rządowej dystrybucji. Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe jest dopiero na etapie procedowania. Na podstawie w/w. złożonych informacji możliwe będzie oszacowanie zapotrzebowania co pozwoli w przyszłości sprawniej przeprowadzić akcje sprzedaży i dystrybucji. Wnioski na zakup bedą przyjmowane dopiero gdy „ustawa wejdzie w życie”.

POBIERZ KARTĘ INFORMACYJNĄ

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content