Aktualności

Konsultacje społeczne projektu uchwały – program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 113/2023Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrójz dnia 12 września 2023 w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 …

Konsultacje społeczne projektu uchwały – program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi Read More »

Sanepid: woda zdatna do spożycia

Zgodnie z pismem NS.HK.9020.1.46.2023.MK z dnia 10 sierpnia 2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku informujemy, że woda w dusznickim wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi. Próbki do badań zostały pobrane w dniu wczorajszym, a wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku potwierdziły przydatność wody do spożycia przez ludzi. Tym samym …

Sanepid: woda zdatna do spożycia Read More »

Komunikat w sprawie wody – punkty poboru

W związku z wystąpieniem pogorszenia jakości wody oraz koniecznością wzmożonego działania w zakresie uzdatniana wody wodociągowej uprasza się o stosowanie wody z miejskiej sieci jedynie do celów gospodarczych (tj. mycie podłóg i innych powierzchni, spłukiwania toalet) do odwołania. Jednocześnie informujemy, ze dział techniczny Dusznickiego Zakładu Komunalnego podjął działania zalecone przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłodzku …

Komunikat w sprawie wody – punkty poboru Read More »

Zaproszenie dla przedsiębiorców z branży turystycznej

W imieniu Śnieżnickiego Klubu Biznesu zapraszamy państwa na otwarte spotkanie „Śniadanie Biznesowe” przedstawicieli firm branży turystycznej i okołoturystycznej. Program spotkania: Termin: 03.08.2023, godz. 11:00Miejsce spotkania: Willa Jarzębina, ul. Wojska Polskiego 47, Duszniki-ZdrójWstęp bezpłatny Koordynatorzy Śnieżnickiego Klubu Biznesu:Adam Jaśnikowski – tel. 792 022 777Piotr Wdowiak – tel. 505 077 652

Przedłużony nabór na członków Rady ZIT POF

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 3 lipca 2023 r zaproszenia dotyczącego naboru podmiotów do Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027, w celu zapewnienia reprezentatywności podmiotów z różnych obszarów działania w pracach Rady, informujemy, że termin naboru podmiotów do Rady ZIT POF 2021-2027 został przedłużony do dnia 16 sierpnia …

Przedłużony nabór na członków Rady ZIT POF Read More »

Utrudnienia w ruchu drogowym – Tour de Pologne

W dniu 31 lipca 2023 Duszniki-Zdrój będą metą III etapu 80. Tour de Pologne. W związku z tym dojdzie w mieście do dużych utrudnień w ruchu. Trasa wyścigu załączona jest na mapce poniżej. Na terenie naszego miasta ulice objęte wyścigiem tj.: • Droga krajowa DK8 – od strony Szczytnej (Polanicy Wolany) do skrzyżowania z drogą …

Utrudnienia w ruchu drogowym – Tour de Pologne Read More »

Zmiana organizacji ruchu na Placu Warszawy

W związku z przebudową Placu Warszawy, od dnia 10.07.2023 wprowadzona zostaje czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego. Plac Warszawy oraz część ul. Wojska Polskiego i ul. Bohaterów Getta zostają w całości wyłączone z ruchu drogowego. Objazd z ul. Bohaterów Getta do ul. Sprzymierzonych przez ul. Sportową. Objazd do ul. Krakowskiej przez ul. Zdrojową. Objazd do ul. …

Zmiana organizacji ruchu na Placu Warszawy Read More »

Nabór na członków Rady ZIT POF

Informujemy, że nabór na członków Rady ZIT POF rozpoczyna się 03 lipca 2023 r. i zakończy się 24 lipca 2023 r. Szczegóły: Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno – gospodarczych w ramach ZIT POF jako ciało opiniodawcze dla Lidera ZIT POF Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju …

Nabór na członków Rady ZIT POF Read More »

Owocne obrady gmin uzdrowiskowych w Połczynie-Zdroju.

Dnia 1 czerwca 2023 r. w Połczynie-Zdroju odbyło się coroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.  Jednym z głównych punktów obrad było sprawozdanie z działalności SGU RP za rok ubiegły oraz dyskusja nad bieżącą sytuacją gmin uzdrowiskowych. Podczas spotkania uzgodnione zostało wspólne stanowisko burmistrzów, wójtów i prezydentów miast i gmin uzdrowiskowych. Stanowisko zostanie przedłożone Prezesowi …

Owocne obrady gmin uzdrowiskowych w Połczynie-Zdroju. Read More »

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju

Zarządzeniem Nr 54 /2023 burmistrza miasta Duszniki-Zdrój z dnia 07 marca 2023 r. burmistrz miasta ogłosza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem zwrotnym oraz dopiskiem: „Nie otwierać. Konkurs na dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju.” – w terminie do dnia  4.05.2023 r. do …

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju Read More »

Scroll to Top
Przewiń do góry
Skip to content