Szukaj

Wybory do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ogłosił wybory do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego, które odbędą się w dniach od 2 do 22 września.

Harmonogram wyborów do Rady Seniorów WD, kadencja 2024-2029:

  • 24.06.2024 – 14.07.2024 – nabór kandydatów na członków Rady,
  • 15.07.2024 – 26.07.2024 – ocena formalna zgłoszonych kandydatur,
  • 29.07.2024 – 06.08.2024 – uzupełnienie braków formalnych w zgłoszeniach kandydatów,
  • 02.09.2024 – 22.09.2024 – głosowanie na kandydatów,
  • 23.09.2024 – 04.10.2024 – weryfikacja formalna i przeliczenie głosów.

Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza przekaże wyniki głosowania Przewodniczącemu Sejmiku celem podjęcia przez Sejmik WD uchwały w sprawie ustalenia osobowego składu Rady Seniorów.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content