Szukaj

NGO

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów – polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Rozstrzygnięcia otwartych konkursów

Zarządzenie Nr 68/2024Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrójz dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2024 w zakresie: polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. […]

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów – polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Rozstrzygnięcia otwartych konkursów Read More »

2024: Otwarty konkurs dla NGO – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały nr LXXI/428/23 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia

2024: Otwarty konkurs dla NGO – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Read More »

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podanie wysokości dotacji na dofinansowanie

Zarządzenie Nr 20 /2024 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2024 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podanie wysokości dotacji na dofinansowanie Read More »

2024: Otwarty konkurs dla NGO – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327  z póź. zm.) oraz Uchwały Nr LXXI/428/23 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami

2024: Otwarty konkurs dla NGO – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki Read More »

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – UKS Muflon

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert  W dniu 29.11.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Muflon”. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – UKS Muflon Read More »

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – UKS Orlica

 W dniu 27.11.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Orlica. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – UKS Orlica Read More »

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 23.11.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Miejski Klub Sportowy ZEM-POGOŃ Duszniki-Zdrój. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571), w terminie nie dłuższym niż 7 dni

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Read More »

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert  W dniu 13.11.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Duszniki”. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty Read More »

Konsultacje społeczne projektu uchwały – program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 113/2023Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrójz dnia 12 września 2023 w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Konsultacje społeczne projektu uchwały – program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content