NGO

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – UKS Muflon

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert  W dniu 29.11.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Muflon”. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i …

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – UKS Muflon Read More »

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – UKS Orlica

 W dniu 27.11.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Orlica. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych …

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – UKS Orlica Read More »

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 23.11.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Miejski Klub Sportowy ZEM-POGOŃ Duszniki-Zdrój. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571), w terminie nie dłuższym niż 7 dni …

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Read More »

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert  W dniu 13.11.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Duszniki”. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i …

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty Read More »

Konsultacje społeczne projektu uchwały – program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 113/2023Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrójz dnia 12 września 2023 w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 …

Konsultacje społeczne projektu uchwały – program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi Read More »

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert: kultura i polityka społeczna

Zarządzeniem Nr 40 /2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17 marca 2023 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert i przyznane wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2023 w zakresie: polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i …

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert: kultura i polityka społeczna Read More »

2023: Otwarty konkurs dla NGO – polityk społeczna

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327  z póź. zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/340/22 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi …

2023: Otwarty konkurs dla NGO – polityk społeczna Read More »

2023: Otwarty konkurs dla NGO – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327  z póź. zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/340/22 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi …

2023: Otwarty konkurs dla NGO – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Read More »

2023: Otwarty konkurs dla NGO – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327  z póź. zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/340/22 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi …

2023: Otwarty konkurs dla NGO – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki Read More »

Formularz konsultacji projektu prawa aktu miejscowego

Załącznik do Uchwały  Nr XII/45/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.09.2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności  …

Formularz konsultacji projektu prawa aktu miejscowego Read More »

Scroll to Top
Przewiń do góry
Skip to content