Szukaj

luty 2024

2024: Otwarty konkurs dla NGO – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały nr LXXI/428/23 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia

2024: Otwarty konkurs dla NGO – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content