Szukaj

kwiecień 2024

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu i konsultacjach społecznych projektu Strategii Energetycznej Ziemi Kłodzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) w związku z przystąpieniem do […]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu i konsultacjach społecznych projektu Strategii Energetycznej Ziemi Kłodzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Read More »

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów – polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Rozstrzygnięcia otwartych konkursów

Zarządzenie Nr 68/2024Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrójz dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2024 w zakresie: polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów – polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Rozstrzygnięcia otwartych konkursów Read More »

Zaproszenie na Akademię Czystego Powietrza – 25 kwietnia

#AkademiaCzystegoPowietrza2024 – 25 kwietnia o godz. 10:00. Zapraszamy na 2. webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze” O nowościach w zmienionym właśnie programie „Czyste Powietrze” będziemy opowiadać już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia o godz. 10:00 w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024. Na nasze spotkanie online można się już rejestrować pod linkiem: https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P. Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony

Zaproszenie na Akademię Czystego Powietrza – 25 kwietnia Read More »

Pierwszaki na basen – projekt „Umiem pływać”

Dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Dusznikach-Zdroju od 27 marca rozpoczęły naukę pływania w ramach programu ,,Umiem pływać”. Jest to efekt pozytywnie ocenionego wniosku złożonego do Dolnośląskiej Federacji Sportu. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Kłodzku. Każda grupa uczestników skorzysta z 20 godzin zajęć pływackich pod opieką instruktorów pływania oraz ratowników. Nauka pływania

Pierwszaki na basen – projekt „Umiem pływać” Read More »

Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu efektywne wsparcie dla lokalnych polityk na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego-społecznego obszaru  LGD, z uwzględnieniem działań  innowacyjnych i  proekologicznych poprzez wdrożenie lokalnej strategii rozwoju 2016-2023  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju Read More »

Przemysław Kuklis Burmistrzem Miasta Duszniki-Zdrój

Podczas wyborów samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia br. Przemysław Kuklis został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój, zdobywając 67,11% głosów. Mieszkańcy wybrali również nowy skład Rady Miejskiej. Radnymi zostali: Robert Górak, Marcin Zuberski, Elżbieta Janicka, Wojciech Kuklis, Robert Cetnarowicz, Marcin Błachut, Łukasz Piasecki, Michał Miodoński, Szymon Legan, Piotr Zilbert, Anetta Witkowska, Jarosław Kwolek, Jan

Przemysław Kuklis Burmistrzem Miasta Duszniki-Zdrój Read More »

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu „czyste powietrze”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”! Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu. Uwaga na nierzetelnych wykonawców Jeśli jesteś wnioskodawcą lub

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu „czyste powietrze” Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content