Szukaj

Pierwszaki na basen – projekt „Umiem pływać”

Dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Dusznikach-Zdroju od 27 marca rozpoczęły naukę pływania w ramach programu ,,Umiem pływać”. Jest to efekt pozytywnie ocenionego wniosku złożonego do Dolnośląskiej Federacji Sportu. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Kłodzku.

Każda grupa uczestników skorzysta z 20 godzin zajęć pływackich pod opieką instruktorów pływania oraz ratowników. Nauka pływania rozpocznie sią od oswojenia się z wodą, następnie dzieci będą ćwiczyły m.in. zanurzanie głowy oraz otwieranie oczu w wodzie, wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie, wykonywanie prostych skoków i poślizgów, opanowanie elementów kraula, nurkowania w dal i w głąb, skoków do głębokiej wody. Naukę zakończą gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych elementów w formie zawodów.

Chodzi nie tylko o upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci poprzez elementarną naukę pływania, ale też o profilaktykę, czyli przeciwdziałanie wadom postawy, ewentualnie korygowanie wad nabytych na przykład podczas długiego wpatrywania się w ekran komputera, tabletu czy smartfonu. Istotą programu „Umiem pływać” jest także wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu gminy. Pokrywa wydatki dotyczące wejścia na basen, wynagrodzenia instruktorów, ubezpieczenia oraz kosztów transportu dzieci.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content