Szukaj

2024-04-17

Pierwszaki na basen – projekt „Umiem pływać”

Dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Dusznikach-Zdroju od 27 marca rozpoczęły naukę pływania w ramach programu ,,Umiem pływać”. Jest to efekt pozytywnie ocenionego wniosku złożonego do Dolnośląskiej Federacji Sportu. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Kłodzku. Każda grupa uczestników skorzysta z 20 godzin zajęć pływackich pod opieką instruktorów pływania oraz ratowników. Nauka pływania […]

Pierwszaki na basen – projekt „Umiem pływać” Read More »

Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu efektywne wsparcie dla lokalnych polityk na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego-społecznego obszaru  LGD, z uwzględnieniem działań  innowacyjnych i  proekologicznych poprzez wdrożenie lokalnej strategii rozwoju 2016-2023  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content