Szukaj

Bez kategorii

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków – wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków – wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim” Read More »

Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu efektywne wsparcie dla lokalnych polityk na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego-społecznego obszaru  LGD, z uwzględnieniem działań  innowacyjnych i  proekologicznych poprzez wdrożenie lokalnej strategii rozwoju 2016-2023  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju Read More »

Bezpiecznie do celu

Gmina Duszniki-Zdrój otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Bezpiecznie do celu- zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój” w ramach konkursu nr POIŚ.3.1.1/1/22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”.  W ramach projektu powstaną wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Zdrojowej, Bohaterów Getta oraz

Bezpiecznie do celu Read More »

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Gmina Duszniki-Zdrój, jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „ Bezpiecznie do celu- zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miejskiej

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Read More »

Dzień Ziemi w Dusznikach-Zdroju

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój oraz Nadleśnictwo Zdroje zapraszają wszystkich mieszkańców oraz turystów na dusznickie obchody Dnia Ziemi, które odbędą się 29 kwietnia od godz. 16:00 przy Schronisku Górskim Pod Muflonem. Wydarzenie rozpocznie sadzenie drzew z Nadleśnictwem Zdroje. W okolicy Schroniska zasadzimy drzewa liściaste oraz owocowe. Każdy zasadzający będzie mógł zostawić na drzewku kartkę ze swoim imieniem

Dzień Ziemi w Dusznikach-Zdroju Read More »

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert: kultura i polityka społeczna

Zarządzeniem Nr 40 /2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17 marca 2023 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert i przyznane wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2023 w zakresie: polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert: kultura i polityka społeczna Read More »

Mobilny punkt spisowy

Informujemy, że w środę 18.08.2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego 16, w godzinach 9.30 do godz. 13.00 będzie pełnił dyżur Mobilny Punkt Spisowy. Wszystkich, którzy przyjdą do Mobilnego Punktu Spisowego będzie spisywać pracownik Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Jednocześnie przypominamy, że udział w spisie jest OBOWIĄZKOWY. Ustawa o statystyce publicznej w artykule 57

Mobilny punkt spisowy Read More »

Deklaracja dostępności Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój

Informacje ogólne Urząd Miejski Duszniki-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna strona miasta Duszniki-Zdrój. Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19 Status

Deklaracja dostępności Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content