Bez kategorii

Bezpiecznie do celu

Gmina Duszniki-Zdrój otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Bezpiecznie do celu- zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój” w ramach konkursu nr POIŚ.3.1.1/1/22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”.  W ramach projektu powstaną wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Zdrojowej, Bohaterów Getta oraz …

Bezpiecznie do celu Read More »

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Gmina Duszniki-Zdrój, jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „ Bezpiecznie do celu- zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miejskiej …

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Read More »

Dzień Ziemi w Dusznikach-Zdroju

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój oraz Nadleśnictwo Zdroje zapraszają wszystkich mieszkańców oraz turystów na dusznickie obchody Dnia Ziemi, które odbędą się 29 kwietnia od godz. 16:00 przy Schronisku Górskim Pod Muflonem. Wydarzenie rozpocznie sadzenie drzew z Nadleśnictwem Zdroje. W okolicy Schroniska zasadzimy drzewa liściaste oraz owocowe. Każdy zasadzający będzie mógł zostawić na drzewku kartkę ze swoim imieniem …

Dzień Ziemi w Dusznikach-Zdroju Read More »

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert: kultura i polityka społeczna

Zarządzeniem Nr 40 /2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17 marca 2023 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert i przyznane wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2023 w zakresie: polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i …

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert: kultura i polityka społeczna Read More »

Mobilny punkt spisowy

Informujemy, że w środę 18.08.2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego 16, w godzinach 9.30 do godz. 13.00 będzie pełnił dyżur Mobilny Punkt Spisowy. Wszystkich, którzy przyjdą do Mobilnego Punktu Spisowego będzie spisywać pracownik Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Jednocześnie przypominamy, że udział w spisie jest OBOWIĄZKOWY. Ustawa o statystyce publicznej w artykule 57 …

Mobilny punkt spisowy Read More »

Deklaracja dostępności Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój

Urząd Miejski Duszniki-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój. Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19 Status pod względem zgodności z ustawą …

Deklaracja dostępności Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój Read More »

Wpis testowy 5

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat …

Wpis testowy 5 Read More »

Scroll to Top
Przewiń do góry
Skip to content