Szukaj

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert: kultura i polityka społeczna

Zarządzeniem Nr 40 /2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17 marca 2023 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert i przyznane wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2023 w zakresie: polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zestawienie zadań, na które zostały przyznane środki w zakresie polityki społecznej:

Lp.Nazwa organizacjiNazwa zadaniaPrzyznana kwota
dotacji
1Dusznickie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym
7.100 zł
2Parafialny Zespół Caritas przy
parafii Św. Piotra i Pawła,
ul. Kłodzka 15, 57-340 Duszniki-Zdrój
Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym
1.580 zł
3Dusznickie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym
1.320 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2023 wynosi: 10.000,00 zł

Zestawienie zadań, na które zostały przyznane środki w zakresie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp.Nazwa organizacjiNazwa zadaniaPrzyznana kwota
dotacji
1
Fundacja Międzynarodowych
Festiwali Chopinowskich,
ul. Rynek 10, 57-340 Duszniki-Zdrój
Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym
30.000 zł
2
Stowarzyszenie Inicjatyw
Artystycznych „Mosty Kultury”,
ul. Potokowa 33 b/5
54-105 Wrocław
VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej
im. Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego
5.000 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2023 wynosi: 35.000,00 zł

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content