Szukaj

Wyniki konkursu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze”

W ramach realizacji projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”  dla naboru prowadzonego dla Gminy Duszniki-Zdrój dofinansowanie otrzymuje łącznie 47 grantów na łączną kwotę 494 488,10 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

GMINA DUSZNIKI-ZDRÓJ
Informacja o złożonych wnioskach
Liczba zarejestrowanych wniosków: 68 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  661 015,31 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 5 szt.
Liczba wniosków wycofanych: 3 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja)
dla Gminy Duszniki-Zdrój wynosi: 499 320,42 zł

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content