Szukaj

Aktywnie znaczy zdrowo! – zajęcia SKS

Zajęcia SKS to doskonała inwestycja w przyszłość dziecka. Program Szkolny Klub Sportowy ma na celu popularyzowanie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Ministerialny projekt zakłada realizowanie różnorodnych form aktywności oraz możliwość rozwijania sportowych talentów.

Dodatkowe zajęcia sportowe w dusznickim Miejskim Zespole Szkół prowadzone będą zarówno w szkole podstawowej jak i w liceum. Licealiści pod okiem Pana Damiana Baczmańskiego będą mogli uczestniczyć w zajęciach z siatkówki, natomiast uczniowe klas 4-8 w zajęciach ogólnorozwojowych pod okiem Pani Ewy Tucholskiej. Siatkówka, koszykówka, fitness, a gdy zrobi się ciepło nie zabraknie aktywności na świeżym powietrzu – takich jak jazda na rolkach, ringo czy hobby horse. Szczegółowy rozkład zajęć dostępny u nauczycieli prowadzących.

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. 

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content