Szukaj

Ankieta – inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Dusznik-Zdroju

Przypominamy, że dobiega końca prowadzona na terenie gminy Duszniki – Zdrój inwentaryzacja źródeł ciepła. Ci z Państwa, którzy do tej pory nie złożyli ANKIET dotyczących źródeł ogrzewania stosowanych w swoich nieruchomościach, powinni to zrobić jak najszybci. Obowiązek ten wynika z Programu Ochrony Powietrza Województwa Dolnośląskiego, przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020r.

Ankietę można wypełnić elektronicznie, w formularzu dostępnym poniżej.

Ankietę składa właściciel/współwłaściciel nieruchomości, a w przypadku budynków wielolokalowych ze zbiorczym źródłem ciepła – zarządca budynku. Dla każdej nieruchomości (budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu, lokalu handlowego, lokalu usługowego, altany na terenie ROD itp.), w której znajduje się źródło ciepła, wypełnić należy odrębną ankietę. Formularz należy wypełnić szczegółowo i wskazać w nim wszystkie źródła ciepła znajdujące się w budynku (również służące celom rekreacyjnym typu kominek itp.).

Formularz ankiety dostępny jest w Urzędzie Miejskim, a na stronie www.duszniki.pl ankietę złożyć można w formie elektronicznej (poniżej). Wypełnienie ankiety nie wymaga specjalistycznej wiedzy, opiera się głównie na informacjach zamieszczonych na tabliczce znamionowej pieca lub w dokumentacji technicznej kotła. W przypadku ogrzewania gazowego pomocne będą także faktury za gaz.

Ankiety złożyć można:
• w Urzędzie Miejskim (w Biurze Podawczym lub do skrzynki umieszczonej na drzwiach urzędu),
• wypełniając formularz na stronie www.duszniki.pl,
• telefonicznie pod numerem 74/869 76 81,
• przesyłając pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 6, 57 – 340 Duszniki – Zdrój

Uwaga! Dla lokali lub budynków, których użytkownicy nie złożą ankiety, za sposób ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła bezklasowego tzw. „kopciucha”. Niezłożenie ankiety może w przyszłości mieć wpływ na przyznanie dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania oraz spowodować konieczność dokonania kontroli źródła ogrzewania zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

Ankieta

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content