Szukaj

Czyste powietrze – Gminny Punkt Informacyjny

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze,. Mieszkańcy naszego miasta skorzystać mogą z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Program skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY CZYNNY JEST OD PONIEDZIALKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.30 – 15.30

Punkt znajduje się w Urzędzie Miejskim w Dusznikach – Zdroju, przy ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki – Zdrój,
w pok. nr 20.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 74 869 76 81 bądź pod adresem e-mail: cp@duszniki.pl

 Podstawowe informacje  o programie:

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

PROGRAM SKIEROWNY JEST DO OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE SĄ:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

PROGRAM OBEJMUJE DWIE GRUPY BENEFICJENTÓW:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000,00 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.;
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1 564,00 zł  – w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2 189,00 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Beneficjent, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinien do dnia złożenia wniosku uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W/w zaświadczenie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej pod adresem ul. Słowackiego 16, 57-340 Duszniki – Zdrój. Dodatkowe informacje pod nr tel. 74 866 91 33.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przydatne linki:

1. Informacja o programiehttps://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

2. Wymagana dokumentacja https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-banki

3. Kalkulator dotacjihttps://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

4. Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content