Szukaj

Formularz konsultacji projektu prawa aktu miejscowego

Załącznik do Uchwały  Nr XII/45/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27.09.2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności  statutowej tych organizacji.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2022 na:

  • Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju – Biuro Obsługi Klienta, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój 
  • adres poczty elektronicznej bp@duszniki.pl,
  • numer faksu 74/ 866 90 25,
  • adres siedziby : Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój 

POBIERZ FORMULARZ

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content