Szukaj

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu – Klub Senior+

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój informuje, że zgodnie z zawartą umową nr 4/S2/2021 z Skarbem Państwa- reprezentowanym przez Wojewodę Dolnośląskiego otrzymała dotacje celową w wysokości 28 480 zł w układzie zadaniowym 13.1.4.1, w rozdziale 85295 § 2030, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ ul. Orlicka 8/1b, 57-340 Duszniki-Zdrój” 

„Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025”

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content