Szukaj

Inwentaryzacja źródeł ciepła

Szanowni Państwo, od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Duszniki-Zdrój.

Celem ankiety jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza w naszym uzdrowiskowym mieście, a także ocena gotowości mieszkańców do przeprowadzenia inwestycji związanych z likwidacją nieekologicznych pieców/kotłów i zastąpienie ich ekologicznym źródłem ciepła. Inwentaryzacja pomoże gminie oszacować ilość źródeł ciepła na terenie Dusznik-Zdroju, co będzie miało znaczenie przy kolejnych projektach gminnych dotyczących dofinansowania na wymianę ogrzewania dla mieszkańców naszego miasta.

Przy okazcji ankietyzacji przypominamy, że nie wolno spalać: mułu i flotokoncentratu, węgla brunatnego, węgla kamiennego, który według deklaracji producenta zawiera ziarno poniżej 3 mm, drewna o wilgotności powyżej 20%, śmieci i tworzyw sztucznych,

Prosimy o wypełnienie ankiety, którą można pobrać w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju lub TUTAJ. Wypełnioną ankietę można przesyłać na adres e-mail: bp@duszniki.pl albo wrzucić do skrzynki pocztowej na drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content