Szukaj

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju

Zarządzeniem Nr 54 /2023 burmistrza miasta Duszniki-Zdrój z dnia 07 marca 2023 r. burmistrz miasta ogłosza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem zwrotnym oraz dopiskiem: „Nie otwierać. Konkurs na dyrektora Przedszkola w Dusznikach-Zdroju.” – w terminie do dnia  4.05.2023 r. do godziny 15:00 do: Urzędu Miejskiego, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej: ZOBACZ

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content