Szukaj

Miejski Zespół Szkół inwestuje w kompetencje kluczowe uczniów

Gmina Duszniki-Zdrój we współpracy z Miejskim Zespołem Szkół pozyskała kwotę 321 044,98 zł na realizację projektu edukacyjnego pn. „Miejski Zespół Szkół w Dusznikach-Zdroju Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi, Oddziałami Integracyjnymi im. B. Czecha i Harusarzówny inwestuje w kompetencje kluczowe uczniów„, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę  381 629,98 zł.

Wakacje 2021 okazały się pracowite dla Szkoły. Zespół kierowany przez dyrektor Renatę Brodziak zebrał niezbędne materiały i przygotował diagnozę potrzeb szkoły oraz opracował założenia do wniosku. Słowa uznania należą się pani Elżbiecie Białas, która jest głównym koordynatorem projektu. Bank pomysłów wzbogaciła także nauczycielka pani Dorota Nowakowska. Z ramienia Gminy nad pracami czuwała pani Beata Sujak.

Projekt jest odpowiedzią na problemy edukacyjne i wychowawcze wywołane zdalnym nauczaniem i funkcjonowaniem uczniów w czasie pandemii Covid-19. Działaniami objętych zostanie 260 uczniów ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi, oddziałami sportowymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny. Grupa nauczycieli i terapeutów będzie pracować nad podnoszeniem kompetencji kluczowych w czasie dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych. Warty podkreślenia jest fakt wyeksponowania znaczenia nowoczesnej dydaktyki w funkcjonowaniu uczniów w przyszłości na rynku pracy. Pomysłodawcy projektu zaplanowali kreatywne zajęcia z języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Do końca 2022 r. zostanie przeprowadzonych około 1500 godzin zajęć dydaktycznych o charakterze wyrównawczym i rozwijającym zainteresowania oraz ponad 1100 godzin zajęć specjalistycznych nakierowanych na kształtowanie postaw, budowanie poczucia własnej wartości i wzmacnianie asertywności. Cieszy fakt możliwości stworzenia przy szkole mini ogrodu sensorycznego w ramach zajęć z biologii. Zaplanowano także warsztaty we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, botanicznym i w Hydropolis. Zauważamy potrzebę prowadzenia zajęć pobudzających ciekawość naukową uczniów, bo ona kształtuje myślenie przyczynowo-skutkowe,  bo ona uczy otwartości na świat.

Część zajęć będzie prowadzona w laboratorium robotyki, które w lutym 2022 r. zostanie uruchomione w budynku szkolnym przy ul. Sprzymierzonych 6. To efekt pozyskania kwoty 78.600,00 zł w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria Przyszłości”. Tu niezwykłą inwencją wykazała się kierownik gospodarcza pani Joanna Dąbrowska oraz nauczyciel informatyki pan Maciej Berezecki.

Rekrutacja do projektu ruszy w najbliższych dniach. Zajęcia rozpoczną się po powrocie uczniów z ferii, czyli w połowie lutego. Druga tura naboru ruszy we wrześniu, kiedy pojawią się nowi uczniowie w klasach pierwszych. Przed Szkołą kolejne ambitne zadanie. Mamy nadzieję na realizację wszystkich edukacyjnych marzeń.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content