Szukaj

Mieszkanie we Wrocławiu na sprzedaż

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 66 położonego na VIII piętrze  budynku przy ul. Głogowskiej 2 we Wrocławiu, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc przedpokoju o powierzchni użytkowej 39,10 m2. Do lokalu przynależy komórka piwniczna o powierzchni 2,00 m2. Sumaryczna powierzchnia mieszkania i pomieszczenia przynależnego wynosi 41,10 m2. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00234574/3. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż na współwłasność części wspólnych budynku oraz części gruntu działki nr 16/14 o pow. 0,2126 ha AM-2 obręb Stare Miasto, jedn. ewid. m. Wrocław, w udziale wynoszącym 56/10000, gruntowa księga wieczysta WR1K/00168085/4.

Cena wywoławcza: 370 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju /nr 17/.

W dniu 6 marca 2024 r. od 10.00 do 14.00 będzie można obejrzeć lokal. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  50 000 zł na konto BS Kłodzko oddział Duszniki Zdrój Nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023 do dnia 11.03.2024 r. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój. oraz na stronie internetowej www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy ul. Rynek 6, II piętro pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr /074/ 86-97-663.

Ponadto określa się:

  • termin wniesienia ceny nabycia nieruchomości do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
  • osobie, która przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 18.03.2024 r.
  • nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego traci wadium.
Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content