Szukaj

„Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju”

„Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju”

Projekt o numerze nr RPDS.07.02.01-02-0007/16 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura Edukacyjna; Działania 2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; poddziałanie 1.OSI-7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne – nabór na OSI.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej m.in. poprzez zakup wyposażenia dla Liceum Ogólnokształcącego w Dusznikach-Zdroju. Realizacja obejmuje jedyną ponadgimnazjalną placówkę edukacyjną prowadzoną przez Gminę Duszniki-Zdrój. Młodzież będzie w przyjaznych warunkach, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy naukowych, poznawać intersujący świat fizyki, chemii, geografii, matematyki czy biologii.

Wartość projektu:  221 220 zł
Dofinansowanie: 188 037 zł

Projekt „Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym przy Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju” nr RPDS.07.02.01-02-0007/16-00 pn. w ramach Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content