Szukaj

Nabór wniosków o dofinansowanie – wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Burmistrz Miasta Duszniki – Zdrój informuje, że dnia 11 października 2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW Wrocław) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.

Program skierowany jest do:
– osób fizycznych – właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych,
– wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Wnioski będą przyjmowane od dnia 11 października 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Pilotaże) oraz https://wfosigw.wroclaw.pl

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content