Szukaj

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Wsparcie finansowe dla biblioteki w szkole podstawowej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W dniu 11.04.2022 r. Gmina Duszniki-Zdrój podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącą wsparcia finansowego szkolnej biblioteki. Na tej podstawie otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12 000zł. Obowiązkowy wkład własny wyniósł 3 000 zł. Dzięki tym funduszom pozytywne zmiany będzie można zaobserwować w naszej szkole podstawowej. Z tych środków w bibliotece zostanie wymieniona część regałów, ale przede wszystkim zakupione zostaną lektury oraz nowości wydawniczych. Powstanie kącik czytelniczy dla dzieci, które zamiast hałasu na szkolnych korytarzach, często chcą wybrać ciszę i przyjazne, książkowe otoczenie. Dzięki tym zmianom nową odsłonę zyskają również prowadzone regularnie zajęcia biblioteczne – takie jak choćby „Łańcuch czytelniczy”, czy niezwykle twórcze spotkania z pierwszoklasistami w ramach innowacji „Właśnie Baśnie!”

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content