Szukaj

Ograniczenie w przyjmowaniu interesantów w Urzędzie Miejskim

W związku z trwającym stanem epidemii oraz kolejną falą zakażeń wirusem Sars-CoV-2, mając na uwadze dobro mieszkańców oraz odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, wprowadzone zostały zmiany w działalności Urzędu, polegające na ograniczeniu przyjmowania interesantów w dniach od 23 marca do 25 kwietnia 2021 roku. Ograniczenie powyższe będzie polegało na wykonywaniu przez pracowników Urzędu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie telefonicznie, drogą elektroniczną, poprzez platformę ePUAP oraz za pośrednictwem operatora pocztowego, czyli bez kontaktu fizycznego. Podania i inne dokumenty można składać również do skrzynki pocztowej umieszczonej na drzwiach wejściowych Urzędu Miejskiego. Zarządzenie burmistrza dostępne jest TUTAJ

W wyjątkowych sytuacjach, szczególnie dotyczących spraw z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego możliwe będzie załatwianie spraw w obecności pracownika Urzędu tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym.    

Skontaktować się z nami możesz poprzez:

– kontakt telefoniczny – numer ogólny 74 869 76 60
– sprawy związane z Urzędem Stanu Cywilnego – 74 869 76 65 lub 74 869 76 66.
– kontakt mailowy – bp@duszniki.pl
– złożenie dokumentów za pomocą platformy e-PUAP
– złożenie dokumentów do skrzynki umiejscowionej przed Urzędem Miejskim
– złożenie dokumentów za pomocą poczty tradycyjnej lub kuriera.

Zachęcamy do śledzenia strony www.duszniki.pl oraz profilu na facebooku-u Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój, gdzie publikowane są najważniejsze informacje.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content