Szukaj

Program profilaktyki raka jelita grubego

W Polsce każdego roku diagnozu­je się około 18 tys. zachorowań na raka jelita, który jest trzecim co do częstości występowania nowo­tworem złośliwym u mężczyzn i drugim u kobiet. Większość z dia­gnoz dotyczy choroby w zaawan­sowanym stadium.

Program profilaktyki raka jelita grubego, to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Wojewódz­twa Dolnośląskiego, Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju i Dolnośląskie Centrum Onkologii.

Celem projektu jest wykrywa­nie zmian w obrębie jelita grube­go we wczesnym stadium. Z badań i statystyk wynika, że pacjenci zgłasza­jąc się do specjalisty, trafiają tam zde­cydowanie za późno.

Program profilaktyki ma na celu przyspieszyć moment wizyty u leka­rza, co pozwoli na diagnostykę wcze­śniejszych stadium zaawansowania choroby.

Program profilaktyki raka jeli­ta grube oparty jest na szybkich te­stach, dzięki którym możliwe jest oznaczenie krwi utajonej w kale, czy­li niewidocznej gołym okiem. Testy te są pierwszym etapem w diagnosty­ce raka jelita grubego i uzupełniają w tym zakresie badania przesiewowe – kolonoskopię.

Pacjent w przypadku pozytywne­go wyniku testu otrzyma informa­cję gdzie w najbliższej okolicy może wykonać badanie kolonoskopowe. W ten sposób, jeśli wykryte zostaną zmiany nowotworowe, pacjent trafia na ścieżkę kompleksowej opieki on­kologicznej.

Program skierowany jest do:

  • osób w wieku 50-65 lat – niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • osób w wieku 40-49 lat – które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • osób w wieku 25-49 lat – ze stwierdzoną mutacją genetyczną

Jeżeli należysz do jednej z tych grup to zgłoś się, wy­pełnij ankietę i odbierz darmowy test. Test wykonujesz w domu, a do wy­znaczonego punktu dostarczasz goto­wą próbkę. O wynikach badań zosta­niesz poinformowany telefonicznie w terminie do 14 dni.
Informacje na temat programu uzyskać można w Urzędzie Miejskim pod nr tel. 74 869 76 60.

Punkt informacyjny i wydawania testów znajduje się przy ul. Orlickiej 8 (nowy klub seniora – parter). Czynny jest w czwartki w godz. 10:00 – 17:00. Przypominamy o stosowaniu się do zaleceń epidemicznych – obowiązują maseczki.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content