Szukaj

Punkty dystrybucji Jodku Potasu

Miejsce i sposób dystrybucji preparatu stabilnego jodu na obszarze gminy miejskiej Duszniki Zdrój


 1. Miejscem przechowywania preparatu stabilnego jodu jest Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju ul. Rynek 6.
 2. Wyznacza się następujące punkty wydawania tabletek jodku potasu na terenie miasta Duszniki Zdrój: 
 • Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Vita Medica
  ul. Krakowska 10,  57-330 Duszniki Zdrój   tel. 74 866 88 32, 74 866 88 33
 • Centrum Medyczne ,,Salus”
  ul. Dworcowa 9, 57-340 Duszniki Zdrój tel. 74 866 98 22  
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Medicus”
  ul. Sprzymierzonych 11, 57-340 Duszniki Zdrój  tel. 74 866 90 55

Wydawanie tabletek w szkołach zapewnia obsługa medyczna w/w przychodni poprzez pielęgniarki przychodni, które zapewniają obsługę pielęgniarską wybranych szkół na terenie gminySposób powiadamiania osób z poszczególnych grup ryzyka :

 1. za pomocą masowych środków przekazu publicznego radio, telewizja,
 2. za pomocą sieci telefonów stacjonarnych i komórkowych,
 3. za pomocą systemu komunikacji zbiorowej powiadamiania kryzysowego SISMS,
 4. za pomocą nagłośnienia zamontowanego na pojazdach uprzywilejowanych ( straż pożarna, policja inne pojazdy z nagłośnieniem ),
 5. indywidualnie przez członków OSP.

W przypadku poszczególnych placówek szkolnych i przedszkolno-żłobkowych:

Dyrektorzy placówek oświatowych zobowiązani są powiadomić rodziców o miejscu wydawania preparatu w przypadku wystąpienia zagrożenia.Działania dystrybucyjne i logistyczne powinny zapewnić możliwość przeprowadzenia profilaktyki jodowej w bardzo krótkim czasie. Za optymalny okres podawania tabletek jodu potasu należy uznać czas krótszy niż 24 godziny przed przewidywanym początkiem ekspozycji na napromieniowanie oraz do 2 godzin po jej rozpoczęciu, jednakże podanie tabletek jodu potasu do 8 godzin od początku ekspozycji przynosi także efekty korzystne.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content