Szukaj

Skwer im. Władysława Kolbusza – propozycje miejsc

Rada Miejska oraz Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju pragnąc uczcić pamięć zasłużonego dla Dusznik-Zdroju Pana Władysława Kolbusza, na wniosek Radnego RM Wojciecha Kuklisa, chciałby nazwać jeden z miejskich skwerów imieniem naszego najwybitniejszego współczesnego malarza.

W toku dyskusji podczas obrad komisji Rady Miejskiej ustalono, aby wybór miejsca, które zostanie nazwane imieniem Pana Władysława Kolbusza mogli zaproponować i wybrać mieszkańcy.

Zwracamy się więc do Państwa o przesłanie propozycji miejsc. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, w formie głosowania przez mieszkańców, zostanie wybrana lokalizacja, która następnie zostanie przedłożona w formie projektu uchwały dot. nadania nazwy skweru Radzie Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

Zgłoszenia można dokonać w formie:
– wiadomości e-mail na adres: promocja@duszniki.pl
– wiadomości prywatnej na fanpage na facebooku Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
– telefonicznie pod nr tel. 74 869 76 85
– osobiście w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju

Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku, 14 listopada włącznie.

Z ramienia Urzędu Miejskiego sprawę koordynuje Kierownik Referatu Promocji Miasta Damian Bochnak.

W dalszej kolejności zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości nadania imienia i przedstawione mieszkańcom do głosowania. Głosowanie odbędzie się w formie internetowej oraz stacjonarnej – o szczegółach poinformujemy w osobnych komunikatach.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content