Szukaj

Strategia rozwoju Gminy – zaproszenie na spotkanie

W związku z trwającymi obecnie pracami nad stworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój na lata 2024-2030, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu mającym na celu wspólne wypracowanie kierunków rozwoju gminy.

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, przedsiębiorców, liderów społecznych, osoby związane z turystyką i kulturą, a także radnych, przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich, którym zależy na pomyślnym rozwoju gminy.

Spotkanie będzie miało charakter dyskusji, a każdy zabrany głos będzie cenny i pomoże w opracowaniu dokumentu strategicznego, który będzie służył nam wszystkim.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r. (środa) w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego (pok. nr 17/II piętro) o godz. 17:00.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content