Urząd przez internet

Do wielu spraw urzędowych mogą Państwo przygotować się odpowiednio wcześniej, tak aby wizyta w urzędzie, o ile będzie konieczna, trwała jak najkrócej. Dokłada lista pracowników wraz z wzorami formularzy znajduję się tutaj: Urzędnicy

Wykaz najczęściej załatwianych spraw znajduje się poniżej

Zachęcamy również do korzystania z portalu E-PUAP.  Portal dostępny jest pod adresem: www.epuap.gov.pl. Dzięki ePUAP, bez wychodzenia z domu — przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu możesz:

  • załatwić wiele spraw w różnych urzędach,
  • sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków,
  • odbierać i wysyłać urzędową korespondencję.

Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak awizo.

Najczęściej załatwiane sprawy

 Wycinka drzew, drogi gminne, sprawy związane z gospodarką odpadami

Barbara Rodak. Tel. 74 869 76 69.

E-mail: gks@duszniki.pl

• Działalności gospodarcze, ewidencja obiektów noclegowych, dowóz uczniów niepełnosprawnych, stypendia naukowe i sportowe

Agnieszka Możdżan-Karmazyn. Tel. 74 869 76 76.  

E-mail: wp@duszniki.pl

• Śluby, wystawianie odpisów i zaświadczeń rejestru stanu cywilnego, rejestracja aktu zgonu

Joanna Szewczyk. Tel. 74 869 76 65.    

E-mail: usc@duszniki.pl

• Wydawanie dowodów osobistych, najem lokalu komunalnego

Aleksandra Hausner-Rosik. Tel. 74 869 76 66.    

E-mail: sco@duszniki.pl

• Ustalanie warunków zabudowy, wypisy z miejscowego planu zagospodarowania

Natalia Barańska. Tel. 74 869 76 88.    

E-mail: bzp@duszniki.pl

• Naliczanie oraz zmiana wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ulgi podatkowe

Beata Wartacz. Tel. 74 869 76 67.    

E-mail: wymiar@duszniki.pl

Formularze do pobrania

Chcesz załatwić pilną sprawę – złożyć wniosek, pismo, pobrać wzór formularza dotyczącego ważnej dla Ciebie sprawy? Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne dokumenty. Wystarczy znaleźć odpowiednią pozycję, kliknąć i pobrać plik.

Wszelkie pisma prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego (Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój) tel. (74) 869 76 89, e-mail: bp@duszniki.pl

Miasta partnerskie

Bad Sulza
Bad Sulza
Olešnice v Orlických horách
Olešnice v Orlických horách
Orlické Záhoří
Orlické Záhoří
Trzcianka
Trzcianka
Deštné v Orlických horách
Deštné v Orlických horách
Audun-le-Tiche
Audun-le-Tiche
Nowe Miasto nad Metują
Nowe Miasto nad Metują
Hoya
Hoya

Razem dla e-Rozwoju

Projekt pt. „Razem dla e-Rozwoju” o numerze: POWR.02.18.00-00-0035/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Celem projektu zaproponowanego przez Spółkę Certes i Partnerów: Miasto Duszniki Zdrój, Gminę Lądek Zdrój, Gminę Stronie Śląskie, Gminę Międzylesie, Gminę Bystrzyca Kłodzka, Gminę Kudowa Zdrój, Gminę Ząbkowice Śląskie, Gminę Korfantów, Gminę Strzelin, Gminę Ziębice, Gminę Ciepłowody, Gminę Lewin Kłodzki, Gminę Pokój jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 13 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarz. nieruchomościami w okresie 01.09.16 – 28.02.18.

Termin realizacji projektu:

  • od: 2016.09.01 do: 2018.02.28

Wartość projektu:

  • 2 532 000,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 398 030,40 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

  • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
  • podniesienie kompetencji kadr JST (600 os w tym 390K) przez szkolenia z obszarów

a)podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)

b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)

  • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online
  • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości

 

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój