Szukaj

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

Poniżej publikujemy informację prasową na temat Międzygminnego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Kłodzkiego Obszaru Funkcjonalnego otrzymaną od Lokalnej Grupy Działania Kłodzka Wstęga Sudetów


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Międzygminnego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Kłodzkiego Obszaru Funkcjonalnego i wyrażenia swojej opinii na temat tego dokumentu.

Zrównoważona Mobilność dla Kłodzkiego Obszaru Funkcjonalnego!

Zrównoważona mobilność to zarówno dobre drogi, wygodne dla wszystkich użytkowników chodniki i ścieżki rowerowe, jak też dostępny dla jak największej liczby mieszkańców transport publiczny. Koncepcja zrównoważonej mobilności dotyczy wyborów komunikacyjnych mieszkańców. Chcemy tworzyć przyjazne przestrzenie, w których naturalnym i wygodnym wyborem będzie komunikacja publiczna, rower lub spacer. Samochód będzie używany tylko wtedy, gdy nie będziemy mieli dostępu do szybszych, tańszych i łatwiejszych sposobów przemieszczania się.

Przygotowaliśmy Międzygminny Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kłodzkiego Obszaru Funkcjonalnego – 2030” (dalej: „MPZM KOF”, „Plan”). To dokument strategiczny, którego wdrożenie poprawi wydajność oraz efektywność transportu osób. Zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, rowerzystów, pieszych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Ponadto przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Zawiera analizę opartą o różne uwarunkowania:  strukturę urbanistyczną (układ budynków i funkcji w mieście), obecny system transportowy (drogi, trasy rowerowe i piesze, sieć transportu zbiorowego). Jest kontynuacją i uspójnieniem wcześniej podejmowanych działań m.in. w zakresie rozwoju transportu publicznego.

Rozpoczęliśmy proces konsultacji społecznych Międzygminnego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Kłodzkiego Obszaru Funkcjonalnego, który trwa do 29 stycznia 2024 r.

Konsultujemy GOTOWY PROJEKT PLANU.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Formularz on-line zawiera tytuły rozdziałów, pod którymi mogą Państwo składać uwagi, opinie do gotowego projektu PLANU.

Czekamy również na opinie przesyłane mejlem do 29 stycznia na adres klodzki@trako.com.pl.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content