Szukaj

Zmiany związane z funkcjonowaniem Urzędu – COVID19

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w dniach 25 stycznia – 28 lutego 2022 r.  wprowadzamy zmiany związane z funkcjonowaniem Urzędu polegające na ograniczeniu przyjmowania Interesantów.

  • Zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego i telefonicznego:
  • Kontakt telefoniczny – 74 869 76 89 / 74 869 76 60
  • Kontakt mailowy – bp@duszniki.pl
  • Klienci Urzędu maja możliwość składania podań, pism i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą platformy e-PUAP, do skrzynki umiejscowionej na drzwiach Urzędu Miejskiego oraz za pomocą poczty tradycyjnej lub kuriera.
  • Sprawy związane z Urzędem Stanu Cywilnego i Sprawami Obywatelskimi (zameldowania, wymeldowania, dowody osobiste) załatwić można po uprzednim kontakcie telefonicznym: 74 869 76 65 lub 74 869 76 66.
  • Punkt konsultacyjno – informacyjny programu Czyste Powietrze jest czynny w każdy poniedziałek i wtorek. Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem: 74 869 76 81
  • Przyjmowanie Interesantów przez burmistrza, w tym skarg i wniosków, odbywa się po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu.
  • Na drzwiach wejściowych, na stronie BIP Urzędu oraz na stronie www udostępnia się informację o zasadach działania Urzędu w okresie epidemii, z podaniem numerów telefonów USC, BOK, sekretariatu (centrala telefoniczna);
Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content