Szukaj

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – COVID-19

W dniu 28 stycznia br. Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju przyjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19, na podstawie, której przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), oraz przedsiębiorcy świadczący usługi ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z – działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, będą mogli zwrócić się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2021r. do dnia 31 marca 2021r.

O zwolnienie należy wnioskować na obowiązujących drukach podatkowych w formie korekty tj.: deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1, ZDN-1; ZDN-2); informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1; ZIN-1;ZIN-2;ZIN-3) załączając jednocześnie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020r. (poz. 1338)

Deklaracje:
ZDN-2
ZIN-1
ZIN-2
ZIN-3 1
IN-1 1

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content