22,28 km2

powierzchnia

1346 r.

prawa miejskie

4837

mieszkańców

Aktualności

Konsultacje społeczne -współpraca Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne -współpraca Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Prosimy o przesyłanie swoich uwag do 19 września 2019 r.Szczegóły i załączniki poniżej.

Informator SMS

Aby dokonać bezpłatnej rejestracji wyślij SMS* o treści: Tak.dkl01 na numer telefonu: 661 000 112

Miejski informator SMS to system służący do bezpośredniego ostrzegania i informowania mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach, gwałtownych zmianach meteorologicznych, przerwach w dostawie mediów, a także wydarzeniach odbywających się na terenie miasta.

* opłata za wysyłanie SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację
regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl

 
Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój