Nabór na rachmistrzów spisowych

Dnia 26.01.2021r.na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021. Pan Piotr Lewandowski– Gminny Komisarz Spisowy w Dusznikach-Zdroju ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w […]

Nabór na rachmistrzów spisowych Read More »